ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน ขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทร :0 2670 8888Call Center 1200(โทรฟรี)

เว็บไซต์ https://www.nbtc.go.th