ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000 โทรสาร : (+66) 0 2281 3959 อีเมล์ : [email protected] สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356

เว็บไซต์ http://www.mot.go.th/