ข้อมูลติดต่อ

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ 176 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 หมายเลขโทรศัพท์ : 054-710066 หรือ 054-710068 ต่อ 71399 , โทรสาร : 054-710066 , E-Mail : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.suriyapong.mi.th/