ข้อมูลติดต่อ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 TEL 021423491,021423492 FAX 021439068

กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th/