ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920

เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/