ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 1111 Call Center 1355

เว็บไซต์ศาลปกครอง : http://www.admincourt.go.th/