ข้อมูลติดต่อ

กองบิน 41กองทัพอากาศถนนมหิดล ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50200โทรศัพท์ 053- 281012- 5ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 41โทรศัพท์ 053- 281012- 5ต่อ 57217

เว็บไซต์ http://www.wing41.rtaf.mi.th/