ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลชลบุรี ที่อยู่: 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 เบอร์โทรศัพท์: (038)931000 โทรสาร: (038)931100

เว็บไซต์ http://www.cbh.moph.go.th/