ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070 และ13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044

เว็บไซต์ http://www.ksu.ac.th/