ข้อมูลติดต่อ

National Research Council of Thailand (NRCT)196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900Tel. 02-561-2445 e-mail: contact@nrct.go.th

เว็บไซต์http://www.nrct.go.th/