ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง. จ. ยะลา 95000 โทร 073-244-711-8

เว็บไซต์ http://www.yrhyala.com/