เกี่ยวกับ

กองพลทหารราบที่ 4 (Infantry Division 4) ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055 248 070