เกี่ยวกับ

กองพลทหารราบที่ 4 (Infantry Division 4)ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000โทรศัพท์: 055 248 070