ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Ministry of Tourism and Sports เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. : 0-2283-1500 โทรสาร. : 0-2356-0746

เว็บไซต์ http://www.mots.go.th/