ข้อมูลติดต่อ

กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ประชาสัมพันธ์ (02 534 5422), ธุรการ (02 534 2576), กำลังพล (02 534 4966 02-534 2570-1)

เว็บไซต์ http://www.medical.rtaf.mi.th