ข้อมูลติดต่อ

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000โทรศัพท์. 02-5474771-86โทรสาร. 02-5474791-2

เว็บไซต์ http://www.dft.go.th/