ข้อมูลติดต่อ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร02-202-4414-18 , 02-202-4511 โทรสาร02-354-3299 อีเมล์[email protected]

เว็บไซต์ https://www.dip.go.th