ข้อมูลติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สายด่วน 1570

เว็บไซต์ http://www.dbd.go.th