ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4423-5000 โทรสาร 0-4424-6389 e-mail : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.mnrh.go.th/