ข้อมูลติดต่อ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดทำโดย กกม.ศคพ.สอ.ทอ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 2-8201 หรือ email: [email protected]

เว็ยไซต์ http://www.comm.rtaf.mi.th/