ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2579-0113, 0-2942-8200-45

เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/