ข้อมูลติดต่อ

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-248-8999 แฟกซ์ 02 248-8998 โทรสายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 1323 e-mail : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.smartteen.net/