ข้อมูลติดต่อ

กรมทหารพรานที่ 46 หมู่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073 530 905