ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th/