ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ +663-431-2009 หมายเลขโทรสาร +663-431-1106

เว็บไซต์ http://www.rpca.ac.th/