ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถนน ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02 354 7842

เว็บไซต์ http://rtanc.ac.th/