ข้อมูลติดต่อ

3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900เบอร์โทร02-511-0117 , 02-511-4181 (ในเวลาราชการ)

เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/