ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2343-3000 โทรสาร : 0-2287-2973-4 ศูนย์บริการลูกค้า : 0-2285-1555

เว็บไซต์ http://www.uob.co.th/