ข้อมูลติดต่อ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2507 5530 , สายด่วน 1569 โทรสาร : 0 2547 5361 อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.dit.go.th/