ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital โทร. 02-926-9999 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เว็บไซต์ http://hospital.tu.ac.th/