ข้อมูลติดต่อ

242-242/1 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์/ โทรสาร 045-250-004 มือถือ

เว็บไซต์ http://www.urr-na.com/