แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

อัพเดทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2559, 23:32

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 67 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : กสทช.

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.)

จำนวนหน้า : 90 หน้า

แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.)

 

เอกสาร "แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง" ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบได้ออกโดยอ้างอิงจากแบบทดสอบ Amateur Extra Class ของ FCC License ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง