คู่มือเตรียมสอบ นสต. วิชาจริยธรรม

อัพเดทเมื่อ : 08-28-2016 19:42:46

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 290 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : -

จำนวนหน้า : 26 หน้า

คู่มือเตรียมสอบ นสต. วิชาจริยธรรม

เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์...

ทศพิธราชธรรม...

1. ทาน

2. ศีล

3. ปริจาคะ

4. อาชชวะ

5. มัททวะ

6. ตปะ

7. อักโกธะ

8. อวิหิงสา

9. ขันติ

10. อวิโรธนะ

และอื่นๆ...

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง


แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 1,500 ข้อ พร้อมเฉลย [แจกฟรีเท่านั้น]

Ebook สูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน [ควรจำ]

Ebook ความสามารถด้านตัวเลข เตรียมสอบ ภาค ก.

3 ชุด 105 ข้อ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย 760 KB

[300 ข้อ] แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบตำรวจ ความสามารถทั่วไป (ด้านมิติสัมพันธ์)

แจกฟรี>แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 120 ข้อ สถาบัน I.Q. Centre