ความรู้เกี่ยวกับ หลักการชลประทาน (Irrigation Principle)

อัพเดทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2559, 23:29

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 125 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : อ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

จำนวนหน้า : 232 หน้า

การชลประทานเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นต้องศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากความจำเป็นต้องใช้น้ำการอุปโภค บริโภค ตลอดจนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรให้ได้มาซึ่ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่พักอาศัย ซึ่งกล่าวโดยย่อคือ ปัจจัย 4 สำหรับใช้ดำรงชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่า "น้ำคือชีวิต" ในเบื้องต้นระดับของการพัฒนาก็เพื่อความมั่นคงของประเทศ หลังจากนั้นก็จะสามารถพัฒนาเป็นระดับมั่นคั่งได้ โดยจะต้องควบคุมการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง