ชุดที่ 3 แนวข้อสอบวิชากฎหมาย กฎหมายสัญชาติ

อัพเดทเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559, 23:04

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 314 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : ปลัดน้อย (วิถีสิงห ภักดี)

จำนวนหน้า : 10 หน้า

แนวข้อสอบกฎหมาย

ชุดที่ 3 แนวข้อสอบวิชากฎหมาย กฎหมายสัญชาติ จำนวน 26 ข้อ พร้อมเฉลย

ตัวอย่าง ข้อใดไม่เป็นกรณีมีผลให้เป็นการสิ้นสัญชาติไทย

ก.การสละสัญชาติไทย

ข.การถูกถอดสัญชาติ

ค.การเสียสัญชาติไทย

ง.การเพิกถอนสัญชาติไทย

เฉลย : ง.การสิ้นสัญชาติไทย = การสละสัญชาติไทย การถูกถอดสัญชาติ การเสียสัญชาติไทย

ตัวอย่าง การได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มีผลตั้งแต่เมื่อใด

ก.รัฐมนตรีมหาดไทยมีคำสั่ง

ข.วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค.วันที่ผู้นั้นเกิด

ง.วันที่ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ

เฉลย : ก.มีผลตั้งแต่รัฐมนตรีมหาดไทยมีคำสั่ง

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง


แจกฟรี!แนวข้อสอบสัสดี61 จากกลุ่ม..เตรียมสอบนายสิบสัสดี(ติวกันเอง)

ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป

ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ กฎหมาย เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

แนวข้อสอบ เตรียมสอบภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่น กพ. เล่มที่ 2(end)

แนวข้อสอบ เตรียมสอบภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่น กพ. เล่มที่ 1

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน