คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ ติวสอบใบขับขี่

อัพเดทเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2559, 22:42

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 352 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : กมล อรุณโชคสมศักดิ์

จำนวนหน้า : 17 หน้า

สอบใบขับขี่

Ebook คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ ติวสอบใบขับขี่ ถาม - ตอบ

ถาม  ข้อกำหนดความเร็วของรถในกรณีปกติ มีการกำหนดอย่างไร

ตอบ  

1.ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.นอกเขตตามข้อ 1 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถาม  ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด

ตอบ

1.ใบอนุญาตขับรถ

2.สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ

ถาม  เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

ให้ผู้ขับขี่หยุดให้ทางแก่รถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านขวาและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้

ถาม  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะจอดรถจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

1.ให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือสัญญาณไฟ (สัญญาณชะลอรถและยกเลี้ยว) ก่อนที่จะหยุดหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

2.หยุดหรือจอดรถได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร

3.จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร (เว้นแต่เป็นทางเดินรถทางเดียวและเจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้จอดรถในทางเดินรถด้านขวาได้)

4.ห้ามจอดในช่องทางเดินรถประจำทางในเวลาที่กำหนดให้เป็นช่องทางเดินรถประจำทาง

สอบใบขับขี่

 

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง