ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

อัพเดทเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559, 15:27

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 353 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : ปลัดน้อย (วิถีสิงห ภักดี)

จำนวนหน้า : 17 หน้า

แนวข้อสอบกฎหมาย

ชุดที่ 2 แนวข้อสอบกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ คดีใดที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง

ก. จำคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลย : ข. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอำนาจทำการไต่สวน หรือมีคำสั่งใด ๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไวในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแลวไม่ได้

ตัวอย่างแนวข้อสอบ สถานบริการปล่อยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เขาใช้บริการต้องระว่างโทษเท่าใด

ก. ระวางโทษปรับไม่ เกินหาหมื่นบาท

ข. ระวางโทษปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท

ค. ระวางโทษจำคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ระวางโทษจำคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลย : ก. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๗ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง (สถานบริการปล่อยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ) ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินห้าหมื่นบาท

 

Cr.วิถีสิงห์ ภักดี

login แล้วโหลดแนวข้อสอบฟรีได้เลยจ้า...

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง


แจกฟรี!แนวข้อสอบสัสดี61 จากกลุ่ม..เตรียมสอบนายสิบสัสดี(ติวกันเอง)

ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป

ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ กฎหมาย เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ชุดที่ 3 แนวข้อสอบวิชากฎหมาย กฎหมายสัญชาติ

แนวข้อสอบ เตรียมสอบภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่น กพ. เล่มที่ 2(end)

แนวข้อสอบ เตรียมสอบภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่น กพ. เล่มที่ 1

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน