Ebook ความสามารถด้านตัวเลข เตรียมสอบ ภาค ก.

อัพเดทเมื่อ : 10-29-2016 16:14:59

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 1,878 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : -

จำนวนหน้า : 130 หน้า

ความสามารถด้านตัวเลข

ฟรี Ebookความสามารถด้านตัวเลข ไว้ใช้สำหรับสอบภาค ก ตัวอย่าง แนวข้อสอบ  วิธีทำ เช่น ตัวเลขแบบอนุกรม อนุกรมแบบเรียงลำดับเลข อนุกรมหลายชั้น ห.ร.ม.ค.ร.น ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัวต์ การคำนวณอายุ จำนวณที่ปักตามเส้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน Permutation สมการ ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม การหาพื้นที่รูปวงกลม เป็นตน.

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง


แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 1,500 ข้อ พร้อมเฉลย [แจกฟรีเท่านั้น]

Ebook สูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน [ควรจำ]

3 ชุด 105 ข้อ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย 760 KB

[300 ข้อ] แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบตำรวจ ความสามารถทั่วไป (ด้านมิติสัมพันธ์)

แจกฟรี>แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 120 ข้อ สถาบัน I.Q. Centre

คู่มือ ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย