กว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Full version)

อัพเดทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2559, 23:43

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 129 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : อนุภาค มาตรมูล

จำนวนหน้า : 205 หน้า

กว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Full version)

วิศวกรรมศาสตร์ 

มีสาขาอะไรบ้าง 

ประวัติคอมพิวเตอร์ 

ข้อแตกต่างระหว่าง Com Eng, Com Sci, SE Eng, IT Eng, IT 

รายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน 

หลักเกณฑ์ การเข้าศึกษาต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คะแนน Adminission

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ล่าสุด 

ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย 

โครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิธีเรียน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน

รายละเอียด กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาเลือกสาขาเครือข่าย 

เกียรตินิยม (Honor) การภาคทัณฑ์ (Probation) และ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (Retire) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ห้องวิจัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IT Certificate สําหรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แล้วทํางานอะไร 

ศีกษาต่อระดับปริญญาโท เอก

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง