20 ข้อที่ตำรวจควรรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

อัพเดทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2559, 15:13

โพสโดย : Watcharapong Uerfuerklang

ดูแล้ว : 1,397 ครั้ง

สำนักพิมพ์ : -

ผู้แต่ง : Royal Thai Police ASEAN Community Preparation Administration

จำนวนหน้า : 2 หน้า

ประชาคมอาเซียน

20 ข้อที่ตำรวจควรรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

1. ถาม : อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง?

2. ถาม : อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ และมีประเทศไหนบ้างที่ร่วมก่อตั้ง?

3. ถาม : ทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน?

4. ถาม : ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด?

5. ถาม : อะไรคือความสำเร็จของอาเซียน?

6. ถาม : กฎบัตรอาเซียนคืออะไร

7. ถาม : อาเซียนจำเป็นต้องมีกฎบัตรหรือไม่

8. ถาม : สัญลักณ์และธงอาเซียน เป็นอย่างไร?

9. ถาม : การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เป็นอย่างไร?

10. ถาม : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีลักษณะอย่างไร?

11. ถาม : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีลักษณะอย่างไร?

12. ถาม : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีลักษณะอย่างไร?

13 ถาม : ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) มีความสำคัญอย่างไร?

14. ถาม : ASEAN Common Visa หมายถึงอะไร?

15. ถาม : นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน เป็นอย่างไร?

16. ถาม : จังหวัดที่มีการจัดตั้งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาล มีจังหวัดใดบ้าง?

17. ถาม : การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน (ASEANAPOL Chiefs of Police Conference - ASEANAPOL Conference) หมายถึงอะไร?

18. ถาม : ความตกลงเรื่องอาชญากรรม ข้ามชาติ ในการประชุม ASEANAPOL Conference ครั้งที่ 34 มีอะไรบ้าง?

19. ถาม : ยุทธศาสตร์และภารกิจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.เป็นอย่างไร?

20. ถาม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการหรือไม่?

 

อ่านออนไลน์


กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่ออ่านไฟล์ค่ะE-book ที่เกี่ยวข้อง


แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 1,500 ข้อ พร้อมเฉลย [แจกฟรีเท่านั้น]

Ebook สูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน [ควรจำ]

Ebook ความสามารถด้านตัวเลข เตรียมสอบ ภาค ก.

3 ชุด 105 ข้อ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย 760 KB

[300 ข้อ] แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบตำรวจ ความสามารถทั่วไป (ด้านมิติสัมพันธ์)

แจกฟรี>แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 120 ข้อ สถาบัน I.Q. Centre