รายการหนังสือ : ความรู้ทั่วไป / การศึกษา

E-BOOK ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สารบัญ ตอนที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ ตอนที่ 2 การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 เรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 สมการและอสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 สถิติและการนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 6 ความน่าจ..

362

เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์+เฉลย   สมศรีซื้อเงาะ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท มังคุด 6 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ทุเรียน 9 กิโลกรัม ราคากิโล..

536

เตรียมสอบวิชาสังคม พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ+เฉลย

แจกฟรี E-BOOK เตรียมสอบวิชาสังคม พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ+เฉลย การจัดระเบียบทางสังคม คือ การทำให้คนมาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระเบียบ โดยต้องประฟฤติปฏิบัติภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์อันเดียวกัน ซึ่งจะทำ..

515

เตรียมสอบชีววิทยา บรรยายสรุปย่อ ข้อสอบพร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ บรรยายสรุปย่อ ชีววิทยา  ชีววิทยาคืออะไร คำว่า ชีววิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Biology ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ bios หมายถึง ชีวิต และ logos หมายถึง ควา..

217

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ

  วันนี้ สอบ.คอม จะมาแจกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ เป็นคำที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจเห็นว่าบางคำไม่นาจะอยู่ในหมวดหมู่คำที่ใช้บ่อยก็มี แต่สำหรับเจ้าของภาษาเขาบ..

1,125

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเตรียมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ตามความจำเป็น เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อการสื่อสาร..

669

สรุปแก่นคณิตศาสตร์+วิธีคิด

  สรุปแก่นคณิตศาสตร์+วิธีคิด เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ฟังก์ชัน ภาคตัดกรวย เมตริกซ์ เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเ..

861

The Beginners Guide to SEO

SEO คือ SEO หรือ Search Engine Optimization คือ กระบวนการที่พยายามเพิ่ม Traffic เข้าสู่เว็บไซต์ จาก Search Enigne ต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะโดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ใน Search Engine ในลำดับแร..

218

สอนภาษาญี่ปุ่น Hiragana Katakana WorkSheet

สอนภาษาญี่ปุ่น Hiragana Katakana WorkSheet Hiragana คือ ฮิรางานะ เป็นแบบอักษรที่ใช้กันทั่วไป เดิมใช้กับคำศัพท์ที่เขียนด้วยตัวคันจิไม่ได้ แต่ปัจจุบันใช้ทั่วไปค่ะ Katakana คื..

291

Check Your English Vocabulary for TOEIC

Check Your English Vocabulary for TOEIC TOEIC คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ตั้งแต่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ใน..

600


   หมวดหมู่หนังสือ


   Advertising